Про  затвердженняпроектівземлеустрою

щодовідведенняземельнихділянок

та надання  укористування на умовах

оренди ПАТ «Львівобленерго»

 

 

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

     Р І Ш Е Н Н Я

 

23.04.2021 року            Східниця № 144

 

Про  затвердженняпроектівземлеустрою

щодовідведенняземельнихділянок

та надання  укористування на умовах

оренди ПАТ «Львівобленерго»

 

Розглянувши заяви Публічного акціонерного товариства «Львівобленерго», проекти землеустрою   щодо відведення земельних ділянок, керуючись  ст.. ст. 12, 93,  124,  186  Земельного кодексу  України,   п.34   ст.26   Закону  України “Про місцеве самоврядування в Україні»,  беручи  до  уваги  висновок постійної   депутатськоїкомісії з питань земельнихвідноси природокористування, планування території, будівництва, архітектури, та благоустроювід 16.04.2021 р., селищна  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. 1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий номер – 4621255700:05:000:0004) площею 0,0067 га навул. Лісова, 2/1, смт.Підбуж, Дрогобицького району, Львівської області, ПрАТ «Львівобленерго»для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КВЦПЗ-14.02), (обслуговування Т-ЗТП-357).    

1.1. Надати ПрАТ«Львівобленерго»  у  користування на умовахорендиземельнуділянку (кадастровий номер-4621255700:05:000:0004) площею 0,0067 га терміном на 10років  навул. Лісова, 2/1, смт.Підбуж, Дрогобицького району, Львівської області для  розміщення,будівництва, експлуатації  та обслуговуваннябудівель і споруд  об’єктівпередачіелектричної та тепловоїенергії(обслуговуванняТ-ЗТП-357) .

  1. 2Затвердити проект землеустроющодовідведенняземельноїділянки (кадастровийномер – 4621255700:04:000:0564) площею 0,0069 га навул. Лісова, 15/1, смт.Підбуж, Дрогобицького району, Львівської області, ПрАТ «Львівобленерго»для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КВЦПЗ-14.02), (обслуговування Т-ЗТП-322).

2.1. Надати ПрАТ«Львівобленерго»  у  користування на умовахорендиземельнуділянку (кадастровий номер-4621255700:04:000:0564) площею 0,0069 га терміном на 10років  навул. Лісова, 15/1, смт.Підбуж, Дрогобицького району, Львівської області для  розміщення,будівництва, експлуатації  та обслуговуваннябудівель і споруд  об’єктівпередачіелектричної та тепловоїенергії (обслуговуванняТ-ЗТП-322) .     

  1. ПрАТ «Львівобленерго» укластидоговіроренди у 30-ти деннийтермін

з дня прийняттярішення та зареєструватийого у встановленому законом порядку.

  1. Суб’єкту державної реєстрації прав, провести реєстрацію договору

оренди на земельну ділянку.

  1. 5. Дрогобицькії ОДПІ провести нарахуванняподатковихплатежів.
  2. 6. Контроль за виконаннямцьогорішенняпокласти на постійну депутатськукомісіюз питаньземельнихвідносин, природокористування, плануваннятериторії, будівництва, архітектури, та благоустрою.

 

 

 

 

Селищний голова                                              Іван ПІЛЯК