Про затвердження Переліку соціальних послуг, умови та порядок їх надання Центром надання соціальних послуг

 

СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

09.07.2021 року                              Східниця                                             № 258

 

Про затвердження Переліку соціальних послуг,

умови та порядок їх надання

Центром надання соціальних послуг

 

Відповідно до абз.1 п.30 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року №177 «Деякі  питання діяльності центрів надання соціальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня  2020 року №587 «Про організацію надання соціальних послуг», рішення Східницької селищної ради від 22.01.2021 № 50 « Про створення Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Східницької селищної ради»  з метою організації надання соціальних послуг населенню Східницької територіальної громади,  селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Східницької селищної ради», що додається (додаток 1 ).
 2. Затвердити Структуру і штатну чисельність центру надання соціальних послуг Східницької селищної ради (додаток 2).
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Н. Шийку  та постійну комісію з соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, охорони пам’яток, історичного середовища, туризму, молоді і спорту.

 

Селищний голова                                                                                  Іван ПІЛЯК

 

 

 

Додаток № 1 до рішення

Східницької селищної ради

№ 258 від  09.07.2021 року

          

Перелік соціальних послуг, умови порядок їх надання

центром надання соціальних послуг Східницької селищної ради

 

 1. Центр надання соціальних послуг Східницької селищної ради (далі ЦЕНТР) надає такі соціальні послуги:

–   догляд вдома, денний догляд, паліативна допомога;

–   соціальна адаптація;

–   соціальна інтеграція та реінтеграція;

–   екстрене (кризове) втручання;

–   консультування;

–   соціальний супровід;

–   представництво інтересів;

–   посередництво;

– соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

–  соціальна профілактика;

–   натуральна допомога;

– фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору;

–   інформування;

–   інші базові соціальні послуги визначені законодавством.

 1. ЦЕНТР забезпечує здійснення надання соціальних послуг таким отримувачам соціальних послуг:

2.1. особам /сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно подолати негативний вплив обставин;

2.2. прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям опікунів, піклувальників та усиновлювачів (соціальний супровід);

2.3. соціальний патронаж дітей і молодих людей, які перебувають у конфлікті із законом;

2.4. внутрішньо переміщеним особам, учасникам антитерористичної операції та особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях і членам їх сімей;

2.5. особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі (підтримка, надання вичерпної інформації про їх права та можливість отримання допомоги);

2.6. особам , які постраждали від торгівлі людьми (надання допомоги);

2.7. дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа (соціальна та психологічна адаптація з метою підготовки до самостійного життя, організації наставництва);

2.8. особам з інвалідністю;

2.9. громадянам похилого віку, інвалідам (які досягли 18-річного віку), хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

2.10. громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей – інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідних категорій осіб.

 1. Підставою для надання соціальних послуг ЦЕНТРОМ є:
 • направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане відповідно до рішення виконавчого комітету Східницької селищної ради;
 • результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.

Прийняття рішення про надання соціальних послуг ЦЕНТРОМ, визначення їх обсягу, строку, умов надання та припинення, призначення фахівця, відповідального за ведення випадку особи/сім’ї, проводиться в порядку, передбаченому законодавством.

 1. Подання заяви, збір інформації та необхідних документів для прийняття рішення виконавчимо комітетом Східницької селищної ради про надання соціальних послуг проводиться відповідно до порядку організації надання соціальних послуг, установленого Кабінетом Міністрів України.

Після надходження рішення про надання соціальних послуг разом з медичним висновком про стан здоров’я особи похилого віку, особи/дитини з інвалідністю хворого та відсутність медичних протипоказань для надання соціальних послуг (далі – медичний висновок) ЦЕНТР протягом строку визначеного в державних стандартах соціальних послуг, визначає ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, встановлює групу рухової активності, визначає зміст соціальних послуг, уточнює їхній обсяг, складає індивідуальний план надання соціальної послуги, видає накази про взяття отримувача соціальної послуги на обслуговування та укладає з ним договір про надання таких послуг.

Строк дії договору про надання соціальних послуг продовжується за результатами оцінювання потреб особи у соціальних послугах.

Оцінювання потреб особи у соціальних послугах проводиться не менше як за тридцять календарних днів до закінчення строку дії договору, якщо інше не передбачено таким договором.

Внутрішньо переміщеним особам соціальні послуги надаються відділеннями ЦЕНТРУ невідкладно. Особова справа формується на підставі документа, що посвідчує особу, та довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

 1. Особи, зазначені у підпунктах 2.8; 2.9; 2.10 пункту 2 цього Переліку, для надання соціальних послуг подають заяву (у письмовій, або електронній формі) до виконавчого комітету Східницької селищної ради або ЦЕНТРУ.
 2. У разі потреби та за згодою осіб, зазначених у підпунктах 2.8; 2.9; 2.10 пункту 2 цього Переліку, з метою визначення додаткової потреби у натуральній чи грошовій допомозі проводиться позачергове оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг. Для цього утворюються комісії, до складу якої входить не менше, як три особи (директор центру, фахівець із соціальної роботи/ фахівець із соціальної роботи вдома), та соціальний робітник).

Якщо особа, яка потребує соціальних послуг, за віком, або за станом здоров’я не спроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх отримання, таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник.

Форми заяви, медичного висновку, договору про надання соціальних послуг, акта оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, журналу обліку осіб, яких обслуговує ЦЕНТР, визначено актами Міністерства соціальної політики України.

 1. ЦЕНТР забезпечує надання соціальних послуг у відділенні соціальної роботи отримувачам, зазначених у пункті 2 цього Переліку виключно за рахунок бюджетних коштів (безоплатно) незалежно від доходу отримувача соціальних послуг.

8.ЦЕНТР надає соціальні послуги :

8.1 за рахунок бюджетних коштів:

– незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:

особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу  відповідно до законодавства  у сфері протидії торгівлі людьми; особам, які постраждали від домашнього насильства  або насильства за ознакою статі; дітям з інвалідністю; особам з інвалідністю І групи; дітям сиротам; дітям, позбавлених батьківського піклування; особам  з їх числа віком до 23  років; сім’ям  опікунів піклувальників; прийомним сім’ям; дитячим будинкам сімейного типу; сім’ям патронатних вихователів; дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні  ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади,  цукровий діабет І типу ( інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок ІУ ступеня; дітям, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги. Перелік зазначених тяжких захворювань, розладів, травм, станів дітей, яким не встановлено інвалідність, затверджує  Кабінет Міністрів України, – всі соціальні послуги;

– іншим категоріям осіб – соціальні послуги з інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, перекладу жестовою  мовою, а також  соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово);

– отримувачам  соціальних послуг, крім зазначених у абзаці1 п.п.8.1 цього пункту, середньомісячний дохід, яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідних категорій осіб, – всі соціальні послуги.

Як виняток, надання соціальних послуг (догляд вдома, натуральна допомога) за рахунок бюджетних коштів (безоплатно), середньомісячний  сукупний дохід  яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб, а саме:

– особам з інвалідністю з дитинства ІІ та ІІІ групи, які не мають близьких працездатних родичів (мати, батько, дружина, чоловік та діти), що повинні їм забезпечити догляд та допомогу – усі соціальні послуги, зазначені у пункті 1 цього Переліку;

– учасникам бойових дій, особам , які постраждали внаслідок політичних репресій та особам з числа сімей загиблих, які не мають близьких працездатних родичів (мати, батько, дружина, чоловік та діти), що повинні їм забезпечити догляд та допомогу – усі соціальні послуги, зазначені у пункті 1 цього переліку;

– особам,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1,2,3 категорії та сімей загиблих, які не мають близьких працездатних родичів (мати , батько, дружина, чоловік та діти), що повинні їм забезпечити догляд та допомогу – усі соціальні послуги, зазначені у пункті 1 цього переліку;

– особам, які досягнули 80-ти років і не мають близьких працездатних родичів (мати, батько, дружина, чоловік та діти), що повинні їм забезпечити догляд та допомогу – усі соціальні послуги, зазначені у пункті 1 цього переліку.

8.2 з установленням диференційованої  плати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отрмувачам  соціальних послуг, середньомісячний  сукупний дохід  яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

8.3 за рахунок отримувача соціальних послуг  або третіх осіб  надаються соціальні послуги:

отримувачам соціальних послуг, середньомісячний  сукупний дохід  яких перевищує чотири  прожиткові мінімуми для відповідних категорій осіб ;

понад обсяги, визначені державним стандартом  соціальних послуг.

 1. 9. Розглядати питання щодо надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів іншим категоріям осіб та приймати в окремих випадках рішення про звільнення особи  від  плати за соціальні послуги може комісія утворена виконавчим комітетом Східницької селищної ради.
 2. На кожну особу, яку обслуговує ЦЕНТР, формується особова справа отримувача соціальних послуг (у паперовій та/або в електронній формі), що зберігається ЦЕНТРОМ відповідно до законодавства з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Оформлення документів для надання соціальних послуг проводиться відповідно до затверджених Мінсоцполітики форм обліку роботи з особами/сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Інформація, що міститься в документах, оформлених для надання соціальних послуг, є конфіденційною. Надавач вживає заходів до захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України “Про інформацію”, “Про захист персональних даних” та є відповідальним за нерозголошення такої інформації згідно із законом.

Якщо прийнято рішення про надання особі двох і більше соціальних послуг, ведеться одна електронна особова справа.

В паперовій особовій справі міститься рішення виконавчого комітету  Східницької селищної ради.

про надання соціальних послуг, медичний висновок (для осіб, які отримують соціальну послугу догляд вдома), документи що підтверджують право особи на отримання соціальних послуг. Формування, облік та зберігання особової справи проводиться у відділенні, яке обслуговує особу постійно.

Якщо Центр підключено до сервісів електронної інформаційної системи, що використовується для надання соціальних послуг та соціальної підтримки населення України (далі – електронна система), відповідні електронні документи та дані, доступні уповноваженим працівникам ЦЕНТРУ, яким відповідно до законодавства надані права доступу до відповідних даних електронної системи (далі – уповноважені працівники ЦЕНТРУ).

Для особових справ не потрібно роздруковувати електронні документи чи окремі дані з них, одержані та збережені у базі даних електронної системи, якщо сервіси цієї системи:

– забезпечують збереження історії змін таких документів та окремих даних із них;

– передбачають засоби відновлення таких документів та /або окремих даних із них у разі їх помилкової зміни, пошкодження, видалення або знищення.

Працівники, які формують і ведуть особові справи отримувачів соціальних послуг, повинні звіряти інформацію, що в них міститься, із даними у базі даних електронної системи.

Якщо у базі даних електронної системи більш актуальна інформація, ніж в особовій справі, застосовуються дані електронної системи.

 1. Працівники ЦЕНТРУ, які надають соціальні послуги, зобов’язані відповідно ставитися до виконання своїх обов’язків, поважати гідність громадян, не допускати не гуманних і дискримінаційних дій щодо осіб, яких вони обслуговують, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов’язків, а також інформацію, що може бути використана проти отримувачів соціальних послуг.
 2. Надання соціальних послуг особам, зазначеним у пункті 2 цього Переліку, ЦЕНТРОМ припиняється за письмовим повідомленням осіб у разі:

– відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї;

– закінчення строку дії договору про надання соціальних послуг, крім випадків, передбачених частиною шостою статті 22 Закону «Про соціальні послуги»;

– зміна місця проживання/перебування отримувача соціальних послуг, що унеможливлює надання соціальних послуг;

– невиконання без поважних причин отримувачем соціальних послуг вимог, визначених договором про надання соціальних послуг;

– виявлення/встановлення недостовірності поданих отримувачем соціальних послуг інформації/документів при зверненні за їх наданням, що унеможливлює подальше надання таких соціальних послуг;

– смерть отримувача соціальних послуг;

– дострокове розірвання договору про надання соціальних послуг за ініціативи отримувача соціальних послуг;

– ліквідація (припинення діяльності) надавача соціальних послуг або припинення надання ним відповідних соціальних послуг.

У разі виявлення в особи з інвалідністю, особи похилого віку відповідно до медичного висновку медичних протипоказань до надання соціальних послуг, перелік яких затверджується МОЗ, надання соціальних послуг тимчасово припиняється на строк до усунення таких протипоказань без розірвання договору про надання соціальних послуг.

Соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду, догляду вдома, підтриманого проживання надаються за плату особам з інвалідністю, особам похилого віку, хворим у разі:

надання особі з інвалідністю, особі похилого віку соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд за особою з інвалідністю, особою похилого віку в установленому законодавством порядку;

надання особою з інвалідністю, особою похилого віку соціальних послуг іншій особі та отримання нею щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;

укладення особою з інвалідністю, особою похилого віку, хворим договорів відчуження нерухомого майна (довічного утримання (догляду), спадкового договору, в якому передбачено надання соціальних послуг. У разі укладення таких договорів вищезазначені послуги надаються виключно за плату.

Обмеження/припинення надання соціальних послуг відбувається після письмового попередження отримувача соціальних послуг із зазначенням причин обмеження/ припинення їх надання.

 1. Про припинення надання соціальних послуг особі видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі отримувача соціальної послуги із зазначенням дати за підписом фахівця із соціальної роботи відділення, яке обслуговувало особу. Повідомлення про припинення надання соціальних послуг ЦЕНТРОМ надсилається особі.

 

Надання соціальних послуг відділенням соціальної роботи ЦЕНТРУ

 1. Відділення соціальної роботи ЦЕНТРУ проводить соціальну роботу із особами/сім’ями, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, і надає їм соціальні послуги.
 2. Відділення соціальної роботи ЦЕНТРУ провадить діяльність за принципами гуманізму, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до честі та гідності, толерантності, законності, соціальної справедливості, доступності та відкритості, неупередженості та безпечності, добровільності, індивідуального підходу, комплексності та конфіденційності.
 3. Основними завданнями відділення соціальної роботи ЦЕНТРУ є:

– проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей;

– надання особам і сім’ям комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб, з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин.

 1. 17. Відділення соціальної роботи ЦЕНТРУ відповідно до визначених для нього завдань:

17.1 здійснює заходи щодо:

– запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей, упровадження новітніх соціальних технологій, спрямованих на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;

– виявлення отримувачів соціальних послуг та ведення їх обліку;

– соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації наставництва;

– надання особам, які постраждали від домашнього насильства, та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, вичерпної інформації про їх права та можливість отримання допомоги;

17.2 проводить оцінювання потреб осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, у соціальних послугах, визначає методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

17.3 надає соціальні послуги відповідно до чинного законодавства, зокрема:

соціального супроводу;

консультування;

соціальної профілактики;

соціальної інтеграції та реінтеграції;

соціальної адаптації;

соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

кризового та екстреного втручання;

представництва інтересів;

посередництва ;

інші соціальні послуги відповідно до визначених потреб;

17.4 забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

17.5 забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом;

17.6 складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

17.7 вносить відомості до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

17.8 проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

17.9 інформує жителів адміністративно-територіальної одиниці про сімейні форми виховання та проводить попередній відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

 1. 18. Підставою для надання відділенням соціальної роботи ЦЕНТРУ є:

направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане відповідно до рішення виконавчого комітету Східницької селищної ради.

про надання послуг;

рішення (висновок) комісії з питань захисту прав дитини;

результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.

 1. 19. Прийняття рішення про надання соціальних послуг відділенням соціальної роботи ЦЕНТРУ, визначення їх обсягу, строку, умов надання та припинення, призначення фахівця, відповідального за ведення випадку особи/сім’ї, проводиться в порядку, передбаченому законодавством.

 

Надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома та натуральної допомоги ЦЕНТРУ

 1. Відділення соціальної допомоги вдома та натуральної допомоги ЦЕНТРУ(далі – відділення) утворюється для надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування особам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою або повною втратою рухової активності (ІІІ, ІV, V групи рухової активності), пам’яті та потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг у домашніх умовах згідно з медичним висновком, а саме особам:

– похилого віку, у тому числі з когнітивними розладами (далі – особи похилого віку) ;

– з інвалідністю, у тому числі з психологічними та поведінковими розладами, крім осіб з інвалідністю у наслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України « Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

Відділення забезпечує надання соціальної послуги догляду вдома за рахунок бюджетних коштів та може надавати послугу за рахунок отримувача соціальної послуги або третіх осіб.

 1. Право на позачергове надання соціальних послуг відділенням мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1,2,3 категорії.
 2. Відділення соціальної допомоги вдома надає відповідно до державних стандартів соціальних послуг такі послуги:

– догляд вдома;

– екстрене (кризове) втручання;

– консультування;

– представництво інтересів;

– посередництво ;

– соціальна профілактика;

– фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору;

– інформування.

 1. Кількість осіб/сімей, яких повинен обслуговувати соціальний працівник, соціальний робітник, обсяг їхньої роботи визначає завідувач відділення соціальної допомоги вдома (фахівець із соціальної роботи / фахівець із соціальної допомоги вдома) з урахуванням стану здоров’я отримувача соціальної послуги, його віку, рівня рухової активності, здатності до самообслуговування, місця та умов проживання, наявності транспортного сполучення, інших факторів, що можуть вплинути на якість надання соціальних послуг ( один соціальний робітник обслуговує шістьох осіб у сільській (приміській) місцевості, інших місцевостях, що не мають транспортного сполучення, у приватному або державному секторі без комунальних зручностей і десять осіб у містах з комунальними зручностями; один соціальний робітник обслуговує двох непрацездатних осіб, яким установлена V група рухової активності.
 2. Відділення згідно з умовами договору, затвердженим графіком роботи та індивідуальним планом надання соціальної послуги догляду вдома надає соціальну послугу догляду вдома постійно: особам ІІІ групи рухової активності – 1- 2 рази на тиждень (за необхідності), особам IV групи рухової активності – 2-3 рази на тиждень; особам V групи рухової активності – 5 разів на тиждень; періодично (особам з когнітивними розладами та/або психологічними розладами – 2 рази на місяць; особам з інвалідністю з психологічними та поведінковими розладами – 2-4 рази на місяць), організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, визначає додаткові потреби, вживає заходів щодо їх задоволення.
 3. На кожну особу, яку обслуговує виключно відділення, ведеться особова справа, в якій міститься:

– рішення виконавчого комітету Східницької селищної ради;

– медичний висновок;

– акт оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг;

– один примірник договору, укладеного особою і ЦЕНТРОМ про надання соціальних послуг;

– копія довідки про встановлення групи інвалідності ( за наявності);

– копія рішення (розпорядження) Східницької селищної ради, про звільнення від оплати;

– наказ про надання / припинення надання соціальних послуг;

– індивідуальний план надання соціальної послуги;

– копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

 1. Відділення соціальної допомоги вдома та натуральної допомоги ЦЕНТРУ надає також соціально-натуральні послуги особам/ сім’ям, які відповідно до результатів оцінювання індивідуальних потреб потребують натуральної чи грошової допомоги, а саме:

– похилого віку, у тому числі з когнітивними розладами;

– з інвалідністю, у тому числі з психологічними та поведінковими розладами;

– з частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті;

– з невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на чотири місяці), якщо вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю;

– які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, а також у зв’язку зі шкодою, завданою стихійним лихом, тимчасовою окупацією, якщо вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю;

– внутрішньо переміщені особи.

 1. Відділення виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази на безоплатній основі, за умови, що середньомісячний сукупний дохід їхніх сімей за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує встановлених законом двох прожиткових мінімумів для сім’ї, забезпечує осіб, зазначених у пункті 25:

– продуктами харчування;

– одягом, взуттям та іншими предметами першої необхідності;

– предметами і засобами особистої гігієни;

– санітарно-гігієнічними засобами для прибирання та засобами догляду;

– гарячими обідами тощо.

 1. Відділення соціальної допомоги вдома та натуральної допомоги ЦЕНТРУ організовує надання за рахунок бюджетних коштів за умови, що середньомісячний сукупний дохід їхніх сімей за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує встановлених законом двох прожиткових мінімумів для сім’ї, зазначених у пункті 25 таких послуг:

-надання засобів реабілітації в прокат на безоплатні основі;

-послуг із заготівлі та завезення палива (дров).

– розпилювання дров;

-обробітку присадибної ділянки;

– косіння трави біля будинку, тощо.

 1. Якщо під час оцінювання індивідуальних потреб осіб, зазначених у пункті 25, які мають право на отримання соціально-натуральної послуги відділення, буде встановлено, що вони перенесли операцію, тривале захворювання, у зв’язку із чим перебували на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я і мають офісне підтвердження пов’язаних з цими обставинами грошових витрат, натуральна чи грошова допомога надається їм за умови, що середньомісячний сукупний дохід їхніх сімей за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує встановлених законом чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.
 2. Відділення може організовувати пункт прийому від осіб, підприємств, установ та організацій продуктів харчування, одягу, взуття, меблів, предметів першої потреби, побутової техніки, коштів, робіт і послуг для задоволення потреб малозабезпечених осіб.
 3. На кожну особу, яка отримує соціально-натуральну послугу, ведеться особова справа, в якій зберігаються паперові документи або, якщо ці документи чи їх дані одержані (сформовані) в електронній формі, вони можуть зберігатися у такій формі в базі даних електронної системи.

В особовій справі містяться такі документи:

– рішення виконавчого комітету Східницької селищної ради;

– копія наказу про здійснення (припинення) обслуговування.

Соціальний працівник (фахівець із соціальної допомоги вдома) відділення адресної допомоги формує особові справи отримувачів соціальних послуг і вносить відомості про них до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Особа /сім’я, яка має потребу в подальшому отримуванні соціально-натуральних послуг у відділенні зобов’язана періодично подавати у ЦЕНТР довідки про доходи членів сім’ї за останні шість місяців та довідку про склад сім’ї.

У разі надання натуральної чи грошової допомоги отримувачу соціально-натуральних послуг видається документ із зазначенням його прізвища, ім’я, по батькові, адреси, виду наданої допомоги, їх кількісних та вартісних показників.

Якщо особа через часткову втрату рухової активності не може відвідати відділення та особисто отримати допомогу, працівники ЦЕНТРУ вживають заходів для доставки допомоги особі за місцем її проживання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2 до рішення

Східницької селищної ради

№ 258  від   09.07.2021 року

 

 

Структура і штатна чисельність

центру надання соціальних послуг Східницької селищної ради

Адміністративно-господарський персонал

 

№ п/п Назва посади Кількість одиниць
1 Директор 1,0
2 Бухгалтер 1,0

 

Відділення соціальної роботи та послуг

 

№ п/п Назва посади Кількість одиниць
1 Фахівець із соціальної роботи ІІ категорії 1,0

 

 

Відділення соціальної допомоги вдома та натуральної допомоги

 

№ п/п Назва посади Кількість одиниць
1 Фахівець із соціальної допомоги вдома ІІ категорії 1,0
2 Соціальний робітник 6,0