Обґрунтуваннятехнічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваноївартості предмету закупівлі «Капітальний ремонт фасаду Ластівківського закладу загальноїсередньоїосвіти І-ІІ рівнів», (ДК 021:2015:  45453000-7   Капітальний ремонт і реставрація), ідентифікаційний номер в електроннійсистемізакупівель: UA-2021-09-23-013127-b, на очікуванувартість – 468403,00 грн.

 

Підстава для публікаціїобґрунтування: постанова КабінетуМіністрівУкраїнивід 16.12.2020 №1266 «Про внесеннязміндо постановКабінетуМіністрівУкраїнивід 01.08.2013 №631та від 11.10.2016 № 710».

Мета проведеннязакупівлі: Забезпеченняефективноїорганізаціїосвітньогопроцесу.

        Оголошення про проведенняспрощеної закупівлі

1.НайменуванняВідділосвітиСхідницької селищної ради.

2.Місце знаходження: Львівська обл.,смт.Східниця, 82391, вул.Золота Баня,3.

3.Код ЄДРПОУ:43952535.

4.Категорія: Орган державноївлади, місцевогосамоврядуванняабоправоохоронний орган

5.Назва предмету закупівлііззазначенням коду за Єдинимзакупівельним словником: Капітальний ремонт фасаду Ластівківського закладу загальноїсередньоїосвіти І-ІІ рівнів, (Код ДК 021:2015:  45453000-7  Капітальний ремонт і реставрація).

6.Дата оголошення: 23вересня 2021 року.

7.Процедура закупівлі: Спрощена закупівля.

8.Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-09-23-013127-b

9.Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:     Згідноізтехнічнимзавданням.

10.Строк наданняпослуг/виконанняробіт: до 31.12.2021 року.

11.Очікувана вартість предмета закупівлі: 468403,00 грн.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі.

«Капітальний ремонт фасаду Ластівківського закладу загальноїсередньоїосвіти І-ІІ рівнів по вул. Шевченка, 52 в с. ЛастівкаДрогобицького р-ну Львівської обл.»

п/п

 

Найменуванняробіт і витрат

Одиниця

виміру

Кількість
1 2 3 4
1 Опорядженнястінфасадівблокхаусом (фальшбрус) з утепленням з риштувань  

м2

217
2 Установлення і розбираннязовнішніхінвентарнихриштуваньтрубчастихвисотою до 16 м для іншихоздоблювальнихробіт м2 вп 68
3 Улаштуванняпароізоляціїпрокладної в один шар* м2 217
4 Улаштуваннявітрозахисноїмембрани м2 217
5 Заповненнявіконнихпрорізівготовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам’янихстінахжитлових і громадськихбудівель м2 4,32
6 Заповненнявіконнихпрорізівготовими блоками площеюбільше 3 м2 з металопластику в кам’янихстінахжитлових і громадськихбудівель м2 7,56
7 Простефарбуваннястiн колером олiйним по дереву( перше покриття перед шліфуванням) м2 217
8 Високоякiснефарбування (шліфування, покриттялакобейтсомпісляшліфування) м2 217

* Утеплення плитами теплоізоляційнимиізмінеральноївати, товщиною 100 мм у кількості 227, 85 м2.

2.Термін виконанняробіт – роботиповинні бути завершені до 31.12.2021 року.

3.Гарантійний термінексплуатації – гарантійнийтермінексплуатаціїзданогооб’єктапротягом5-тироків. Підрядник за власнікоштиусуваєнедоліки, яківиникаютьвнаслідокексплуатаціїоб’єктавпродовжгарантійноготермінуексплуатації.

Очікуванавартість предмету закупівлі: 468403,00 грн. (відповідно до затвердженогокошторису  на 2021 рік.), на підставікошторисногорозрахункувартостіробітвідповідно до дефектного акту. 

Розмірбюджетнихпризначенькоштівдержавноїсубвенції -249913 грн.

Співфінансуваннямісцевого бюджету-129105, 00 грн.

Спонсорська допомога- 43500. 00 грн.

Кошти фінансового внеску громади- 45885,00 грн.