ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Науково-виробниче технічне підприємство «Геологічні Технології»
Юридична адреса: 79035, м. Львів, вул. І. Нечуя-Левицького 2
Поштова адреса: 79031 а/с 5428 м. Львів, вул. Стрийська 57
ЄДРПОУ 39828850, Р/р UA393253650000026002011060177, МФО 325365 в ПАТ «Кредобанк»
№ __________ від «___» __________ 2021 року
Оцінка околиць смт. Східниця для можливості організації водозабору
питних підземних вод продуктивністю 2000 м3/добу
Для організації міського водозабору необхідна доволі широка 1-2 тераса р. Стрий (рекомендована ширина ≈ 0,5км і більше – чим ширша тим кращі показники будуть в майбутніх свердловин). Тераси р. Стрий – практично рівні з незначним підйомом від річки площі землі складені валунно-галечниковими відкладами (це водомісткі породи). По рельєфу, де починається підйом – це завершення тераси.
Ми провели попередню оцінки таких ділянок і виділили на рисунку 1 перспективні площі в межах яких можна проводити розвідку родовища підземних вод.
На рисунку 1 червоним контуром показані чотири ділянки, цифрами 1, 2, 3, 4 – номери ділянок в послідовності від найперспективніших за геоморфологічними ознаками (це цифра «1» до гірших (цифра «4»). Критерієм відбору є ширина тераси – це основна ознака можливості взяти хороші об’єми води. Тому, ділянка «4» є найгіршою у порівняні з трьома іншими (вона хоч довга, але досить вузька).
Варто відмітити: під водозабір не потрібна уся площа виділених ділянок а окремі ділянки площею 100×100 м під кожну водозабірну свердловину (згідно вимог ДБН В.2.5-74:2013), але важливо щоб площа самого водозбору була велика (площа тераси). Також, поряд не повинно бути потенційних джерел забруднень (цвинтар, склади отрутохімікатів, тощо, згідно вимог ДБН В.2.5-74:2013 – санітарні зони).
1
Рис. 1
2
ПЛАН РОБІТ
На передпроектному етапі на вибраній ділянці потрібно відступити 100м від річки (щоб у водозабір не поступали річкові води на пряму) і пробурити 1 свердловину (повністю пройти гравій) і в гравій посадити фільтр – сітка з гравійною обсипкою. Свердловину робимо без кондуктора (для мінімізації затрат) під трубу пластик не менше 140мм, а бажано 160 мм. Дана свердловина буде розвідувальна, в неї опустити насос продуктивністю 10-15-20 м3/годину і провести дослідні відкачки. Поряд (в 25-50м) пробурити спостережну (найменшими діаметрами під 110 мм трубу). Ведемо відкачки по основній і спостерігаємо в спостережній.
Що дають ці роботи:
1) Оцінка розрізу тераси (потужність валунно-галечникових відкладів, їх склад, загальна оцінка перспективності);
2) Оцінка фільтраційних параметрів водоносного пласта за даними відкачок (можливість отримання певних дебітів свердловин, оцінка відстані розносу експлуатаційних свердловин по площі, оцінка кількості експлуатаційних свердловин для отримання сумарного дебіту 2000 м3/добу);
3) Оцінка хімічних, санітарно-бактерілогічних показників підземних вод.
Ці роботи необхідно провести щоб розуміти перспективність подальших робіт. Без них будь яке проектування – це робота в сліпу зі всіма ризиками. Особливо дуже прискіпливо потрібно працювати з вузькими ділянками (типу «4»), де є ризик обмежених ресурсів пласта через граничні умови (вузьку терасу).
Головний гідрогеолог Святослав Базіляй
Директор
ТзОВ «НВТП «Геол-Тех» Михайло Яремович
3