Порядок роботи з електронними зверненнями громадян, що надходять на офіційний сайт  Східницької селищної ради

Електронна консультація — надання фахових порад з питань, що належить до компетенції селищної ради, має рекомендаційний характер і передається засобами електронної пошти через мережу Інтернет.

Електронні звернення та відповіді на них не мають статусу офіційних документів. Вони не можуть бути опубліковані у засобах масової інформації чи використані у вигляді посилань як офіційна відповідь  Східницької селищної ради. Для отримання офіційної відповіді необхідно звернутися у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян». А саме:  у зверненні має бути зазначене прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати ( п.7 ст.5 Закону України “ Про звернення громадян”)

Якщо надіслане звернення не є консультативного характеру, Вам буде рекомендовано звернутися з відповідною письмовою заявою до Східницької селищної ради