Східницька територіальна громада

Рахунок для перерахування коштів спонсорської допомоги на благоустрій селища КП «Господарник» Східницької селищної ради Р/р 260062360823 АБ «Укргазбанк» м.Київ, МФО 320478, ЗКПО 30769965

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки.

«Детальний план території для уточнення параметрів забудови, планувальної структури та ландшафтної організації місцевості в районі КК «Бухів», смт Східниця, Східницької ТГ, Дрогобицького району, Львівської області»

  1. Замовник СЕО:

Східницька селищна рада. 82391,Львівська область, Дрогобицький район, смт Східниця, вул. Золота Баня, 3

  • Основні цілі:

Визначення планувальної організації та розвитку частини території; деталізація положень генерального плану населеного пункту або комплексного плану. Детальний план території розробляється з урахуванням обмежень у використанні земель. ДПТ розробляється з метою визначення планувальної організації, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації території та підлягає стратегічній екологічній оцінці. ДПТ одночасно з затвердженням стає невід’ємною складовою генерального плану населеного пункту та/або комплексного плану.

  • Визначення умов для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля:

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» здійснення оцінки впливу на довкілля не є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності (розміщення об’єктів туристичної інфраструктури).

  • Ймовірні наслідки:

Ймовірне зниження якості атмосферного повітря через діяльність проєктованого об’єкта; забруднення навколишнього середовища промисловими/будівельними та побутовими відходами; хімічне забруднення довкілля; фізичний вплив (шум, вібрація тощо); соціальний вплив (умови праці та/чи побуту, цивільний захист тощо); техногенна та/чи антропогенна дія на поверхневі, підземні води та  ґрунти.

Вплив  транскордонних екологічних  наслідків проєктованого об’єкта на інші держави відсутній.

  • Виправдані альтернативи:

У контексті СЕО детального плану території для уточнення параметрів забудови, планувальної структури та ландшафтної організації місцевості в районі КК «Бухів», смт Східниця, Східницької ТГ, Дрогобицького району, Львівської області альтернативних варіантів не передбачається у зв’язку з неможливістю перенесення даної діяльності на будь-яку іншу територію (генеральним планом селища Східниця територія опрацювання за функціональним призначенням визначена як території санаторіїв та пансіонатів, розміщення ресторанів).

Відмова від затвердження ДПТ не сприятиме просторовому та соціально-економічному розвитку громади.

  • Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

В процесі проведення СЕО Замовник керуватиметься чинним законодавством України, Наказом Мінприроди від 10.08.2018 року № 296 «Про затвердження Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування» та використовуватиме доповіді про стан довкілля; статистичну інформацію; лабораторні дослідження стану довкілля; дані моніторингу та ін.

  • Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

Проєктом не передбачається розміщення на території ДПТ об’єктів, що можуть здійснювати негативний вплив на умови перебування на ділянці ДПТ.

Даним ДПТ передбачено комплексний благоустрій території, зокрема, благоустрій території для відпочинку людей та забезпечення функціонування туристичної інфраструктури, належне озеленення території, а також комплекс заходів з інженерної підготовки території, до яких включено вертикальне планування території та поверхневе водовідведення.

  • Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Відповідно до п. 2 ст. 11 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку».

  • Орган…

Східницька селищна рада:

82391, Львівська область, смт Східниця, вул. Золота Баня, 3

Ел. пошта: shidnitca.rada@ukr.net

Тел. +38 (03-248) 482 01

Офіційний веб-сайт: https://skhidnytsia-rada.gov.ua/