Східницька територіальна громада

Рахунок для перерахування коштів спонсорської допомоги на благоустрій селища КП «Господарник» Східницької селищної ради Р/р 260062360823 АБ «Укргазбанк» м.Київ, МФО 320478, ЗКПО 30769965

Держпраця розробила буклет “Найгірші форми дитячої праці та їх небезпека для дитини”

Під терміном “дитяча праця” слід розуміти роботу, що її здійснюють діти, молодші від певного віку (вікова межа визначається нормами законодавства про працю), що не відповідає загальновизнаним інтересам дитини, шкідлива для її здоров’я та розвитку. Серед основних аспектів, які можуть зашкодити дитині, виокремлюють такі:

а) тривалий робочий день,

б) фізичні, моральні та психологічні ризики, яким піддають дитину,

в) неможливість ходити до школи та користуватися правом на відпочинок та всебічний розвиток у позашкільний час.

На противагу поняттю “дитяча праця”, поняття “дозволена робота” означає залучення дитини до діяльності, яка не є шкідливою для розвитку та здоров’я дитини, і не перешкоджає їй ходити до школи та присвячувати час ігровому відпочинку .

Окрім цього, оскільки ліквідація дитячої праці є найбільшим викликом для бідних країн, держави-учасниці МОП ухвалили Конвенцію № 182 про найгірші форми дитячої праці, яка містить перелік відповідних форм, що мусять бути вилучені найпершою чергою. Цей перелік стосується всіх дітей, молодших від 18 років, незалежно від рівня бідності країни, що ратифікувала Конвенцію.