Східницька територіальна громада

Рахунок для перерахування коштів спонсорської допомоги на благоустрій селища КП «Господарник» Східницької селищної ради Р/р 260062360823 АБ «Укргазбанк» м.Київ, МФО 320478, ЗКПО 30769965

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТУ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ ТА ВРАХУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ ПРОЕКТУ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ: «Детальний план території для уточнення параметрів забудови, планувальної структури та ландшафтної організації місцевості в районі КК «Бухів», смт Східниця, Східницької ТГ, Дрогобицького району, Львівської області»

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ ТА ВРАХУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ ПРОЕКТУ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ: «Детальний план території для уточнення параметрів забудови, планувальної структури та ландшафтної організації місцевості в районі КК «Бухів», смт Східниця, Східницької ТГ, Дрогобицького району, Львівської області»

Відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», Східницька селищна рада повідомляє про початок громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів у проекті містобудівної документації та звіті про стратегічну екологічну оцінку: «Детальний план території для уточнення функціонального призначення території та обґрунтування розміщення нових об’єктів будівництва на вул. Шевченка в смт. Східниця Дрогобицького району Львівської області»

Замовник містобудівної документації: Виконавчий комітет Східницької селищної ради.

Розробник містобудівної документації: ФОП Кушнір Андрій Тарасович

Підстава для розроблення Рішення Східницької селищної ради №1265 від 16.06.2023 року

Підставами розроблення детального плану території є:

1) виникнення необхідності розміщення проектованих об’єктів, що

забезпечують виробничі потужності підприємства;

2) необхідність вирішення екологічних та інженерних питань;

3) необхідність реалізації інвестиційних програм і проектів;

4) необхідність зміни цільового призначення земельних ділянок в

межах розроблення детального плану;

5) необхідність формування нових земельних ділянок для створення

умов функціонування виробничого підприємства.

Основні техніко-економічні показники: площа ДПТ 8,9га

З техніко-економічними показниками проекту детального плану території та його графічною частиною можна ознайомитись в Східницькій селищній раді за адресою: 82391, Дрогобицький район, смт Східниця, вул. Золота Баня 3, відділ архітектури та містобудування.

Посадова особа, відповідальна за забезпечення організації розгляду пропозицій: В. о. начальника відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Східницької селищної ради – Петрів М. М.

Адреса, за якою можуть надсилатися пропозиції (зауваження): 82391, Дрогобицький район, смт Східниця, вул. Золота Баня, 3 або на електронну пошту e-mail shidnitca.rada@ukr.net

Прийом пропозицій (зауважень) – в строк до 04.12.2023 року.

Громадські слухання відбудуться: 5 грудня 2023 року о 11 год. 00 хв. за адресою: 82391, Дрогобицький район, смт Східниця, вул. Золота Баня 3.

Пропозиції до проектів містобудівної документації:

Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Анонімні пропозиції не розглядаються.

Пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, державних будівельних норм, стандартів і правил та надаватися у строки, визначені для проведення процедури громадських слухань.

Пропозиції подані після встановленого органом місцевого самоврядування строку, залишаються без розгляду.

Додатки: